Nhi Võ - Nữ - 41 Tuổi - Tìm người tâm sự ở Bình Định

Nhi Võ - Nữ - 41 Tuổi - Tìm người tâm sự ở Bình Định

Nhi Võ - Nữ - 41 Tuổi - Tìm người tâm sự ở Bình Định

 


Người ta nói : "đàn ông độc thân lâu ngày sẽ giảm tiêu chí chọn phụ nữ, còn phụ nữ độc thân lâu ngày sẽ tăng tiêu chí chọn đàn ông ". 

Theo mọi người có đúng không ?

Post a Comment