Quyên - 35 Tuổi - Thành phố Hồ Chí Minh - Độc thân

Quyên - 35 Tuổi - Thành phố Hồ Chí Minh - Độc thân

Quyên - 35 Tuổi - Thành phố Hồ Chí Minh - Độc thân

Thông tin về tôi
........Dựa Vào Núi....Núi Sẽ Đổ..... 
. Dựa Vào Sông... Sông Sẽ Chảy.... 
Dựa Vào Người... Người Cũng Đi... 
Sống Cõi Đời Để Tồn Tại Chỉ Có Thể... 
Dựa Vào Chính Bản Thân Mình...

TÔI MUỐN GẶP GỠ
  • Đàn ông
  • Gần Thành phố Hồ Chí Minh

2 Comments

Post a Comment