Thuỳ Chi - Có ai dắt đi không

Thuỳ Chi - Có ai dắt đi không

Thuỳ Chi - Có ai dắt đi không
Trời nóng bức, muốn ăn vài cây kem .
Có ai dắt đi không 😋😋😋