Hoa Sen 26 tuổi muốn có mối quan hệ nghiêm túc

Hoa Sen 26 tuổi muốn có mối quan hệ nghiêm túc

Hoa Sen 26 tuổi muốn có mối quan hệ nghiêm túc


Biệt danh mình là Hoa Sen 29 tuổi vui tính, có lúc lại im lặng, thẳng thắng. Mình muốn làm quen và có mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông tốt và nhã nhặn.