Kelly Lê 46 tuổi

Kelly Lê 46 tuổi
Kelly Lê 46 tuổi, hiện là giáo viên cấp 2. Đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Tự nhận mình là người đáng yêu! :)